FORGOT YOUR DETAILS?

DOMOV LAGUNA PSÁRY

Domov Laguna Psáry, který již skoro 45 let nabízí dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, výchovu a vzdělávání, ale také normální lidský přístup a podmínky ke spokojenému životu. Náš domov je pro své obyvatele atraktivní nejen krásnou přírodou, která ho obklopuje, ale i vybavením nových moderních areálů, které nabízejí komplexní služby pro klienty s různou mírou a závažností postižení.

Cílem snažení nás všech je, abychom v Psárech vytvořili klidné domácí prostředí, ve kterém budeme svým klientům nabízet širokou škálu zajímavých aktivit. Chceme jim pomáhat najít co nejschůdnější a nejpřirozenější cestu životem.

TOP